Transform no.1.

Transform no.2.

Transform no.3.

2013
Pigment inkjet print under plexiglass and on fine art paper
112 x 90 cm / 44,1 x 35,4 inTransform

How much is our environment forming our personality? How much can you prescind from its medium examining the individual? The photographs of Transform can be considered to be a straightforward commitment besides the inseparability of the individual and the environment. The impersonalized forms of the pictures are almost assimilating and fading into their backgrounds. These works are demonstrating this as an intentional conformism and not as an unconscious progress because only the external marks of the forms shaped consciously, i.e clothes are fading into the homogenous environment. The pieces of the series are describing the ability of people to fit in; they are demonstrating the phenomenon, by which the individual can identify himself/herself with the physical or mental medium. It takes and puts on the features of its environment, as a consequence of this it becomes a part of it.

Mennyiben formálja környezetünk személyiségünket? Az individuumot vizsgálva milyen mértékben lehetséges elvonatkoztatni annak közegétől? A Transform fotográfiái egyértelmű állásfoglalásnak tekinthetők egyén és környezet elválaszthatatlansága mellett: a képek személytelenített alakjai csaknem asszimilálódnak, beolvadnak hátterükbe. Ezt azonban nem öntudatlan folyamatként, hanem szándékos idomulásként ábrázolják a munkák, mivel csupán az alakok tudatosan alakított külső jegyei – azaz ruháik – olvadnak egybe a homogén környezettel. A sorozat darabjai az ember beilleszkedési képességét érzékeltetik, azt a jelenséget, mely során az egyén azonosul az őt körülvevő fizikai vagy szellemi közeggel, átveszi és magára ölti környezete tulajdonságait, s ezáltal részévé válik annak.

Frank Márta Éva

2013